İnsan Kaynakları

TMT Kurumsal

İnsan Kaynakları Politikamız

TMT Holding merkez yapılanması ve grup şirketleri İnsan Kaynakları, kurumsal yapısından aldığı destek ile şirket vizyonuna ulaşmayı sağlayacak insan kaynağının kuruma kazandırılması ve sürekli gelişiminin sağlanması için çalışmaktadır. TMT Holding'in temelleri, sonuç odaklı, işinin sahibi, müşteri memnuniyeti odaklı, işbirliğine açık, değişime uyum sağlayan, öğrenme ve gelişime açık çalışanları üzerine kurulmuştur.

Bu temeller üzerine kurulmuş yetkinlik bazlı, eşitlik anlayışını içeren çalışan seçim sistemi, sürekli gelişimi destekleyici eğitim programları ile devam ettirilmektedir. Kurum gelişiminin çalışan gelişimi ile paralelliği ilkesinin bilincinde olan TMT Holding, her gelişimin arkasında memnun çalışanlardan alınan güçlü desteğin öneminin önde gelen savunucusudur.

İşe Alım Yönetimi

TMT Holding'de işe alım faaliyetlerinde temel yetkinlikler ve pozisyona özgü yetkinlikler esas alınmaktadır. En az iki aşamadan oluşan mülakat süreci, İnsan Kaynakları ve bölüm yöneticileri tarafından gerçekleştirilmekte, yabancı dil ölçümü ve kişilik envanteri uygulamaları ile desteklenmekte ve etkinliği sağlanmaktadır.​

Performans Değerlendirme

Bireylerin performans ve bireysel katkılarını değerlendirmek, bu yönde yapıcı ve gerçek iş örneklerine dayanan geri besleme yapmak, kariyer hedeflerini ve eğitim ihtiyaçlarını karşılıklı değerlendirebilmek amacı ile uygulanan sistem sonucunda bireylerin, profesyonel ve bireysel gelişimine yönelik eğitim programlarının planlamasına girdi sağlanmaktadır.​

Eğitim

İşe adaptasyon sürecinin hızlandırılması amacı ile her bir şirket çalışanına verilmekte olan Oryantasyon eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi eğitimleri ve bölümlere özgü işbaşı eğitimlerini, TMT Holding'deki tüm çalışma hayatına yayılmış teknik, yönetsel ve kişisel gelişime yönelik eğitim programları takip etmektedir.