Kalite Politikamız

TMT Grubu

Kalite Politikamız

TMT Holding iştirakleri, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında entegre bir hedef yönetim sistemi kurmuş ve yönetmektedir. TMT Holding vizyon ve stratejileri doğrultusunda üst yönetim ekibi tarafından belirlenen hedefler, bu süreç içerisinde çalışan hedeflerine indirgenmektedir. Böylelikle tüm birim ve çalışanlarının, holding hedefleri ile aynı yönde bir bütünleşik performans, ilerleme ve sinerji yaratması sağlanmaktadır.

- Uyguladığı kalite yönetim sistemleri ve araçları ile müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak, kalite standartları yüksek ürünleri ve hizmetleri sunmak, maksimum düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak,

- Ürün, süreç ya da hizmet anlamında yaratıcı ve yenilikçi farklılıklar ortaya koymak için fikrin ortaya çıkışından uygulamada somut çıktılarının gözlemlenebilmesine kadar olan her aşamada bireylerin ve/veya takımların yaratıcı, yenilikçi ve inovatif düşünce yaklaşımı göstermelerine zemin oluşturmak TMT Holding'in sürekli hedefidir.